Menu
W przedmiotowym zakresie  Kancelaria Consilium proponuje kompleksowe zastępstwo procesowe jak również:

•    negocjowanie kontraktów
•    przygotowanie wszelkich umów cywilnoprawnych, w tym kompleksowych regulacji handlowych - ogólnych warunków umów, wzorców umownych, procedur zamówienia i odbioru etc., procedur opracowania SIWZ oraz realizacji procesu z zakresu zamówień publicznych
Pomoc przedsiębiorcom i rejestracja podmiotów gospodarczych
Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, prawo cywilne i gospodarcze oraz umowy cywilno-prawne
Prawo upadłościowe i naprawcze oraz windykacja należności
Negocjacje prawne i finansowe oraz mediacje
Obsługa przedsiębiorstw rolnych i rolników indywidualnych.
Obsługa spadkobierców i dzierżawców w relacjach z Agencją Nieruchomości Rolnych
Prawo rodzinne, rozwody, alimenty, spadki
Realizacja procesu inwestycyjnego i obsługa nieruchomości oraz postępowań administracyjnych w tym przed SKO i WSA