Menu
•    analizy stanu prawnego nieruchomości, analizy umów i przygotowania projektów umów sprzedaży, obciążenia oraz umów najmu/dzierżawy nieruchomości, reprezentacja przy ich zawieraniu
•    analizy przepisów prawa miejscowego pod kątem planowanych inwestycji, w tym planów zagospodarowania przestrzennego
•    kompleksowe przygotowanie wszelkich aspektów prawnych procesu budowlanego
•    formułowanie i opiniowanie czynności w zakresie zarządzania (administrowania) nieruchomościami
•    pełna obsługa procesu deweloperskiego – od umowy przedwstępnej nabycia gruntu, poprzez uzyskanie finansowania, wszelkich zezwoleń, aż do komercjalizacji (założenia wspólnoty mieszkaniowej, wynajęcia/zbycia powierzchni)
•    Nieruchomości i inwestycje
- obsługa transakcji na rynku nieruchomości doradztwo w zakresie zagospodarowania nieruchomości
- przygotowywanie umów dotyczących ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych reprezentacja
w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym przed organami administracji, SKO, WSA, NSA i sądami powszechnymi
Pomoc przedsiębiorcom i rejestracja podmiotów gospodarczych
Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, prawo cywilne i gospodarcze oraz umowy cywilno-prawne
Prawo upadłościowe i naprawcze oraz windykacja należności
Negocjacje prawne i finansowe oraz mediacje
Obsługa przedsiębiorstw rolnych i rolników indywidualnych.
Obsługa spadkobierców i dzierżawców w relacjach z Agencją Nieruchomości Rolnych
Prawo rodzinne, rozwody, alimenty, spadki
Realizacja procesu inwestycyjnego i obsługa nieruchomości oraz postępowań administracyjnych w tym przed SKO i WSA