Menu
W zakresie pomocy prawnej świadczonej dla przedsiębiorców Kancelaria Consilium proponuje :

•    zakładanie i rejestracja wszelkich form działalności gospodarczej, w tym: zakładanie spółek, wraz z przygotowywaniem umów, statutów, regulaminów i reprezentowaniem w postępowaniu dla dokonania rejestracji w KRS
•    doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek w tym zmiany statutów, umów spółek, zbycie udziałów i akcji, emisje akcji, przyjaznego i wrogiego przejęcia
•    doradztwo w zakresie działalności spółek
•    W ramach naszej codziennej działalności ustalamy z klientami umowy, pomagamy przy rejestracji spółek, ich łączeniu, podziale czy też likwidacji. Reprezentujemy Klientów przed sądami, urzędami, organami administracyjnymi oraz pomagamy w negocjacjach z innymi przedsiębiorcami.
•    Kancelaria świadczy także kompleksową pomoc przy zakładaniu spółek kapitałowych oraz osobowych. Ze względu na posiadane przez nas kontakty biznesowe z doradcą finansowym  nasza oferta jest wzbogacona o pomoc księgową i rachunkową.
Pomoc przedsiębiorcom i rejestracja podmiotów gospodarczych
Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, prawo cywilne i gospodarcze oraz umowy cywilno-prawne
Prawo upadłościowe i naprawcze oraz windykacja należności
Negocjacje prawne i finansowe oraz mediacje
Obsługa przedsiębiorstw rolnych i rolników indywidualnych.
Obsługa spadkobierców i dzierżawców w relacjach z Agencją Nieruchomości Rolnych
Prawo rodzinne, rozwody, alimenty, spadki
Realizacja procesu inwestycyjnego i obsługa nieruchomości oraz postępowań administracyjnych w tym przed SKO i WSA