Menu
Pomoc prawna w zakresie relacji formalnoprawnych regulujących stosunki związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego oraz współpracy z Agencjami rolnymi takimi jak Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego.
Pomoc przedsiębiorcom i rejestracja podmiotów gospodarczych
Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, prawo cywilne i gospodarcze oraz umowy cywilno-prawne
Prawo upadłościowe i naprawcze oraz windykacja należności
Negocjacje prawne i finansowe oraz mediacje
Obsługa przedsiębiorstw rolnych i rolników indywidualnych.
Obsługa spadkobierców i dzierżawców w relacjach z Agencją Nieruchomości Rolnych
Prawo rodzinne, rozwody, alimenty, spadki
Realizacja procesu inwestycyjnego i obsługa nieruchomości oraz postępowań administracyjnych w tym przed SKO i WSA