Menu
Administrator danych osobowych
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Jacek Wielopolski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „CONSILIUM” Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Wielopolski z siedzibą w Poznaniu, ul. Malwowa 5, 60-175 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 9720101426, REGON: 634264254. W celu skontaktowania się z Administratorem danych osobowych należy wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str. 1), dalej jako „RODO”:
a) w celu umożliwienia zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, tj. w celu obrony jego praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celu generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przekazywanie danych osobowych
Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji, w szczególności w zakresie infrastruktury technicznej, informatycznej czy w bieżących sprawach działalności Administratora danych osobowych, dostęp do podanych przez Państwa danych osobowych mogą̨ mieć następujący odbiorcy danych:
a) usługodawcy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych na rzecz Administratora danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług; są to w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne czy księgowe,
b) usługodawcy, którym powierzenie przetwarzania danych jest konieczne z uwagi na przedmiot zleconej usługi, w zakresie niezbędnym do jej wykonania, np. notariusze, doradcy podatkowi, komornicy,
c) podmioty współpracujące, np. radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy/adwokaccy, doradcy podatkowi, prawnicy,
d) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. organy podatkowe, sądy,
e) dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne, organizacyjne, w szczególności świadczący usługi kurierskie i pocztowe,
f) banki i inne instytucje finansowe – w celu dokonywania rozliczeń.

Czas przetwarzania danych osobowych
Czas przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od celu, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane, Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów w szczególności:
a) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy lub obrony praw i dochodzenia przez administratora danych osobowych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – do upływu terminów przedawnienia roszczeń administratora z tytułu rozliczenia umowy,
b) w przypadku przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych – przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa,

Informacja o przysługujących Państwu prawach
W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do ich przenoszenia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Pilik Cookies
W celu dostosowania strony do potrzeb Użytkowników Administrator wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są danymi informatycznymi, niezawierającymi danych osobowych, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzenia strony internetowej.
Administrator wykorzystuje pliki cookies:
a) niezbędne, tj. konieczne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej,
b) wydajnościowe, tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
c) funkcjonalne, tj. umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
d) sesyjne (tymczasowe), tj. przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
e) stałe, tj. przechowywane przez czas określony parametrem zawartym w pliku cookie lub do czasu usunięcia przez Użytkownika. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony, zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki oraz usunięcia plików cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez partnerów współpracujących z Administratorem.